Plank och stängsel till trädgården

Vill du sätta upp ett vindskydd eller bara få lite mer privatliv på altanen? Med ett stängsel eller plank, staket eller liknande av paneler av fibercement får du både vindskydd och avskärmning mot grannar eller allmänna vägar.

Detta skulle kunna vara ett extraprojekt om du saknar inspiration för att använda spillet du har från fasadbeklädnaden eller andra Cedral-projekt. 

   

Med Cedral Lap och Cedral Click får du ett stängsel och en avskärmning till trädgården som kräver minimalt underhåll till ett bra pris. Cedrals produkter består av fibercement, som är oorganiskt. Det betyder lång hållbarhet, eftersom det står emot röta och svamp, och inte kan angripas av insekter.

Fibercement är även obrännbart, så du behöver inte vara extra försiktig när du grillar på sommaren.

Dessutom är panelerna till trädgårdens staket färdigmålade. Det betyder att du inte behöver bekymra dig om efterföljande och regelbundna målningsarbeten. Därmed sparar du också på de löpande utgifterna för detta.

I stället kan du använda din fritid till andra saker.

Nästan underhållsfria paneler till ditt staket i trädgården

Cedral är som tidigare nämnts oorganiskt och utsätts därför inte för fukt och insektsangrepp. Dessutom levereras panelerna fabriksmålade och är även enkela att montera.

Helt praktiskt betyder det att du får ett material som kräver mindre underhåll än ett trästaket, samtidigt som det är möjligt att arbeta med fibercementen med samma verktyg som du använder till trä. 

   

När du ska bygga ett staket till trädgården kan du såga i panelerna med en vanlig sågklinga för trä och använda en borrmaskin eller skruvdragare utan att förborra hålen. Du kan även använda spikpistol.

Vi rekommenderar dock att du använder el-verktyg som till exempel kap-/geringssåg eller cirkelsåg med diamantklinga eftersom det ger exaktare tillskärning och snyggare resultat.

Tänk på att du måste sätta upp Cedral fibercementpaneler på båda sidorna om staketet. Panelerna har nämligen bara trästruktur/färg på den ena sidan. Extraarbetet vägs dock upp av att du slipper regelbundet målningsarbete.

Montering av nytt staket till trädgården

När du använder Cedral paneler som staket ska du göra fast dem på distanslister av trä. Detta underlag ger en luftspalt mellan brädorna, som monteras på båda sidorna av staketet.

Du kan montera Cedral Lap med skruv eller spik och med en monteringshjälp får du enhetlig och exakt överlappning mellan panelerna. Cedral Click monteras och sätts samman med not-spont-systemet och Click clips.

För att ge staketet en snygg finish och skydda panelerna täcks toppen med en toppbräda och en profil.

Cedral Lap

Cedral Click