Gavelbeklädnad

Här finns gavelbeklädnad till ditt hus. Gaveln eller änden på huset är den del av fasaden som utgör husets bredd. Den är ofta trekantig med takytorna som omslutning.

Befinner du dig mitt i planeringsarbetet inför att byta ut eller lägga nytt tak och funderar på möjligheten att samtidigt renovera gaveln? Eller har tegel som läcker på gaveln eller ska du byta fönster i gaveltrekanten. 

   

En söder- eller västergavel är en mycket utsatt del av huset, så det är mycket att vinna på att minska på underhållskraven. Samtidigt är det den del av huset som oftast är mest besvärlig att måla.

När du använder Cedral som gavelbrädor får du en lösning av fabriksmålad fibercement. Den färdigmålade fibercementen innebär att du får en gavelbeklädnad till huset där du slipper de löpande kostnaderna för regelbunden målning.

Samtidigt är materialet hårt och påverkas inte av väder och vind. Att fibercement är oorganiskt gör nämligen att du är skyddad mot röta, svamp och insektsangrepp.

Dessutom är det obrännbart.

Med Cedral som gavelbeklädnad får du därmed fibercementpaneler med hög hållbarhet och minimalt underhåll till ett bra pris. 

Du kan använda Cedral Lap och Cedral Click för beklädnad på gavel.

Nästan underhållsfri gavelbeklädnad

Om du väljer Cedral till dina gavelbrädor får du som tidigare nämnts tidigare ett minimalt underhåll. Samtidigt får du en lösning som är enkel att montera. De är enkla att arbeta med, både vad gäller tillpassning och tillskärning, och när det gäller själva monteringen.

Du kan enkelt bearbeta gavelbeklädnad av fibercement med vanliga sågklingor och verktyg som till exempel borrmaskin och skruvdragare.

   

För större arbeten rekommenderar vi dock en kap-/geringssåg eller en cirkelsåg med sågklinga med diamanttänder för att hantera de större mängderna fibercement. Vi rekommenderar el-verktyg, eftersom det ger exaktare skär och därmed ett snyggare resultat.

Det är inte heller nödvändigt att förborra hålen i brädorna. Du kan skruva eller spika (ev. med hjälp av spikpistol) fast gavelbrädorna i monteringsunderlaget. Vi har även ett infärgat profilprogram för fönsterintäckning. 

Cedral gavelbeklädnad för montering eller utbyte av gavel

Vid nyuppsättning av våra gavelbrädor på huset ska du se till att du har rätt monteringsunderlag. Det ger rätt mängd ventilation i luftspalten bakom klädseln.

Vid renoveringsarbeten kan du med hjälp av distanslister och vårt sockelskydd montera Cedral gavelbeklädnad ovanpå den befintliga gaveln, allt beroende på den gama beklädnadens typ och skick. Kom ihåg att göra en ventilerad konstruktion.

Om du ska ta bort den gamla gavelbeklädnaden måste du sätta upp ett monteringsunderlag innan Cedral monteras.

Gaveltrekantens ovankant ska alltid vara övertäckt av takbeläggning eller en övertäckningsprofil.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder ställning när du byter gavelbeklädnad.

Cedral Lap

Cedral Click